Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Mathias Lundin

VD och tekniksekreterare

Telefon: 08-120 304 01Mathias arbetsområden

  • ingår i examinationskommittén för IWE-utbildningen
  • ordförande i examinationskommittén för IWS-utbildningen
  • representerar Svetskommissionen i projekten LOST, WIQ, ARTOP och Svetsarätt.se
  • svarar även för ekonomi och personalfrågor
  • administrerar standardiseringsarbetets nationella (de tekniska grupperna AGS 440-451) och internationella kontakter

Mathias svarar för arbetsgrupperna

  • 32 Arbetshygien och arbetsplatsutformning
  • 48 Kvalitetsteknik
  • 52 FSW Processing

Ställ en fråga till Mathias:


PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
25 juni 2019

 


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se