Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

17 september 2018

Svetsvalidering 2018

Svetskommissionen arbetar med ett system för att validera svetsares praktiska och teoretiska svetskunskaper. Valideringssystemet är uppbyggt på testerna i utbildningen internationell svetsare, IW, och svetsar­prövningsstandarden EN 9606. Läs mer på www.svets.se/validering2018

För eleven: Idag kan man kalla sig svetsare med ett svetsarprövningsintyg vilket egentligen inte säger mer än att du kan svetsa i ett visst läge med en viss metod – det ändrar valideringen på. Dessutom visar det eleven att det finns högre utbildningar och och möjlighet till vidareutbildning.

För företagen: De får en tydligare bild av vem de söker och kan söka efter den nivå de verkligen behöver, som exempelvis en svetsare för nivå vit (mindre komplicerade arbetsuppgifter) eller en avancerad svetsare för mer kompli­cerade uppdrag och där är det kvalitetssäkra.

För skolan: Skolan får en tydligare bild av vilka nivåer som de undervisar inom, som var man ska ligga i årskurs två och vad som krävs av en kvalificerad svetsare som svetsar inom t.ex. kärnkraftsindustri, tåg och flyg­­plansindustri.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
17 september 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se