Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

EWF-/IIW-utbildning

Vi ligger bra till i statistiken jämfört med många andra länder. Hittills har vi i Sverige utfärdat 9 998 stycken IIW/EWF-diplom fördelade enligt tabellen nedan. Statistiken sträcker sig tillbaks till 1991, men vi visar bara siffrorna från 2004. Senast uppdaterad 2019-10-22.


2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

IWE

2

17

23

15

10

19


22

16

14

23

15

23

15


19

548

IWT

2

4

2

4

2

3

1

3

5

1

3

6

2

3


3

197

IWS

38

42

36

26

60

51

89

86

109

109

84

99

98

66

71

45

2 015

IW

96

130

64

100

215

283

462

567

507

462

481

654

353

365

469

381

5 869

IWI
12

30

15


3

84

IWSD


7

4

3


5

3

8
3

33

ETS

26


41


4


5


4

81

EPW
35

44

35

30

151

165

178

258

191

1 110

EAW
6

6

ELW


710

6


37


55IWE = internationell svetsingenjör
IWT = internationell svetstekniker
IWS = internationell svetsspecialist
IWSD = internationell svetskonstruktör
IW = internationell svetsare
IWI = internationell svetsinspektör
ETS = europeisk termisk sprutoperatör
EPW = europeisk plastsvetsare
EAW = europeisk termitsvetsare (Aluminothermic welder)
ELW = europeisk lasersvetsare

Senast ändrad av:

Marie-Louise Enerlöv
22 oktober 2019


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se