Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Högskolor och institut

Det finns många högskolor och institut som forskar inom området sammanfogning, både i Sverige och utomlands. Nedan listas en stor del aktiva forskningsutförare. Saknar du någon i listan, kontakta oss.

Materialmekanik, materialteknik

Process- produktions- och automatiseringsutveckling

Kemiska hälsorisker inom svetsningsarbetet

Produktions-, applikations-, och materialtekniskt inriktad forskning

Fogningens process- och materialteknik

  • Kungliga tekniska högskolan, avdelningen för materialteknologi

Fordonskomponenters tillförlitlighet

Dimensionering, provning och inverkan av produktionsmetod.

  • Lunds tekniska högskola, institutionen för designvetenskaper, avdelningen för maskinkonstruktioner

Internationella sammanslutningar

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kurser för yrkesverksamma

Bra utbildning är viktigt, det är framtiden för svensk industri. Svetskommissionen arbetar med att förbättra utbildningen inom fogningsbranschen, och håller även egna kurser för yrkesverksamma.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se