Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

!!! Flyttat datum !!!

4:th Nordic Conference on design and fabrication of welded structures

4:th Nordic conference on design and fabrication of welded structures är ett nordiskt seminarium om utvecklingen inom området svetsade konstruktioner som anordnas i Borlänge den x/x 2020, startar med lunch kl 12 och avslutas kl 16 dagen efter.

Nordic conference on design and fabrication of welded structures är en nordisk seminarieserie som arrangeras vartannat till vart tredje år som syftar till att avhandla och rapportera resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt kring dimensionering av svetsade konstruktioner samt produktionsaspekter. ​

Innehåll

Seminariet vänder sig till alla är intresserade av hållfasthetsfrågor inom områdena svetsade maskinkonstruktioner, stålbyggnadskonstruktioner, tryckbärande konstruktioner och andra svetsade konstruktioner.

Seminariets syfte är att presentera den senaste utvecklingen inom området vad gäller bland annat materialaspekter, utmattning, bärförmåga vid statisk last, instabilitet, kvalitetssäkring, haverier, produktion, simulering.

Seminarierna har blivit ett evenemang där alla som är verksamma inom området träffas och diskuterar utvecklingen

Arrangör

Arbetsgruppen för 4:th Nordic conference där SSAB, Volvo, KTH och Svetskommissionen ingår.

Preliminärt program Pdf, 701.2 kB.(In english)


PDF

Senast ändrad av: Peter Norman

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se