Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svets- och mekaniska fogar för multimaterial konstruktioner

Eva Sjöström, Aldin Delić

Abstract

Denna rapport är en del av Multimaterialprojektet som behandlar användning av lätta multimaterial. I rapporten beskrivs sammanfogning genom mekanisk fogning och svetsning.

Användning av fler material i en konstruktion är allt mer efterfrågad. Samtidigt är det dock känt att sammanfogning av multimaterial är ett komplext område där man tvingas frångå traditionella metoder.

Rapporten behandlar olika typer av svetsmetoder samt mekaniska fogningsmetoder. Man brukar generellt dela in dem i varma respektive kalla fogmetoder och syftet med rapporten är att ge en översikt över dessa metoder.

Även i de fall där det är praktiskt genomförbart att svetsa en materialkombination är det i många fall olämpligt på grund av att den metalliska bindningen inte kan ske utan bildning av spröda intermetalliska faser och risk för att galvanisk korrosion. Svetsning av blandskarvar är därför i högsta grad fortfarande ett ämne för forskning och utvecklingen. Men även inom svetsning finns metoder som kan användas för likartade materialkombinationer. I rapporten behandlas Punktsvetsning, Friktionssvetsning, MIG/MAG-svetsning samt Lasersvetsning. På grund av material-egenskapernas stora inverkan på svets-barhet beskrivs Aluminium, Magnesium, Stål samt Blandskarvar.

Inom mekaniska fogar behandlar rapporten fästelementen Solida nitar och Popnitar samt fogningsmetoderna Stuknitning och Stansnitning. Eftersom mekaniska fogar inte kräver energi i form av värme för att utföra fogningsprocessen, ändras inte materialstrukturen nämnvärt.

Rapporten är en vägledning om hur metoderna fungerar och hur man på ett metodiskt sätt kan välja rätt fogmetod. Limning behandlas i en annan rapport inom Multimaterial-projektet och för Skruvförband existerar reden en handbok utfört av IVF. Galvanisk korrosion behandlas i en annan rapport inom Multimaterial-projektet.

PDF

Senast ändrad av: Peter Hjertsson

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se