Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

IIW:s rekommendationer för bedömning av smältsvetsar i stål

Kraven i avsnitt 5.4 i indragna SS 06 41 01 anger acceptanskrav vid radiografering av svetsar enligt de International Institute of Welding, IIW:s, gamla rekommendationer (se nedan). Detta är idag i princip ersatt av SS-EN 12517-1. "Tre Grön" (3-grön) i SS 06 41 01 motsvarar Nivå 2 i SS-EN 12517-1.

Vad säger IIW:s rekommendationer?

Smältsvetsar i stål ska inte innehålla avvikelser i svetsarnas homogenitet som är större än vad som gäller för betyg 3-grön i den av IIW utgivna Collection of Reference Radiographs of Welds in Steel. Se första tabell. Ofullständig genomsvetsning i ytan tillåts inte. Vid ultraljudprovning ska svets uppfylla samma kvalitetskrav som gäller vid radiografering.

Den femgradiga bedömningsskalan

Den femgradiga bedömningsskalan för radiografier enligt IIWs: Collection of Reference Radiographs of Welds in Steel.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se

Betyg

Radiografiet uppvisar