Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Beräkning av fogvolymen

Beräkningsverktyget nedan är till för att skapa ett enkelt underlag för beräkning av fogarea och svetsgodsvolym, för vidare analys av svetskostnad.

Senast ändrad av:

Sonja di Gleria
31 mars 2020


Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se