Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Höghastighetsflamsprutning - HVOF-sprutning

Höghastighetsflamsprutning (High Velocity Oxy Fuel Spraying) är en vidareutveckling av flamsprutning och detonationssprutning.  

Ett bränsle, vanligen gasol, hydrogen eller fotogen, blandas med oxygen och antänds i ett förbränningsrum. Förbränningsgaserna expanderar till överljudshastighet genom ett munstycke i vilket pulver matas med en bärgas. Temperaturen är max 3 000°C och de varma partiklarna får en mycket hög anslagshastighet med en kapacitet på 2-11 kg/tim. Skikten blir mycket täta.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se