Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Validering av svetsutrustning

Svetskommissionen AG 48 Kvalitetsteknik och ad-hoc-grupp Validering av svetsutrustning, har tagit fram Vägledning för validering av svetsströmkällor Pdf, 596 kB..

Valideringskrav i standard

ISO 3834-2 (och därmed EN 1090-2) ställer följande krav:

"Tillverkaren ska svara för ändamålsenlig kalibrering eller validering av utrustning för mätning, kontroll och provning. All utrustning som används för att utvärdera den svetsade konstruktionens kvalitet ska kontrolleras på lämpligt sätt och ska kalibreras eller valideras med lämpliga intervall."

PDF

Senast ändrad av: Jonas Saarimäki

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se