Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vad kan du om svetsning egentligen?

Frågorna hittar du även i Svetsen nr 2/2022 sida 24. Kom till Svetskommissionens monter A05:14 under Elmiamässan 10-13 maj 2022 och kontrollera/diskutera dina svar.

Senast ändrad av:

Jens Nyström


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se