Allmänna termer, 1988 (20 språk), med definitioner på engelska och franska, IIW:s ordlista del I

Denna den reviderade utgåvan av första delen av IIW:s ordlistor innehåller 868 allmänna termer, som används inom svetstekniken samt besläktade förfaranden. På 20 språk (inklusive svenska) med definitioner på engelska och franska samt en del illustrationer. För mer termer inom de specifika områdena hänvisas till de övriga delarna som i huvudsak är indelade efter metod.

SIS art.nr: SV 24

1.120 kr