Assessment of integrity of structures containing discontinuities, 1991

Denna handbok (på engelska) beskriver bedömning av integritet hos konstruktioner som innehåller diskontinuiteter. Brottmekaniska beräkningsmodeller presenteras för uppskattning av "fitness for purpose". Boken har tagits fram genom ett Nordisk Industrifond-projekt i syfte att ge ut branschoberoende rekommendationer och lösningar till varje steg i bedömningen, och minimera behovet av annan speciell brottmekanisk litteratur.

SIS art.nr: SV 41

220 kr