Bågsvetsning, 1958 (12 språk) inkl Supplement till d:o, 1961
(turkiska och 4 slaviska språk), IIW:s ordlista del III

Denna den tredje delen av IIW:s ordlistor innehåller specifika termer för bågsvetsning, samt besläktade förfaranden, på 12 språk (inklusive svenska) samt en del illustrationer. (Ordlistan är under revidering).

SIS art.nr: SV 26

350 kr