Checklista för bedömning av svetsande underleverantör

Den som beställer svetsade komponenter av underleverantörer måste inse att man ansvarar för hela den produkt som man sätter på marknaden. De krav man ställer på en svetsande underleverantör bör vara minst de man ställer på sin egen svetsning. En noggrann bedömning av underlevernantören ska alltid genomföras. Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik, som bland annat behandlar de aktiviteter som ISO 3834 ställer krav för, har tagit fram denna checklista (Wordformulär) för att underlätta bedömningen.

300 kr *