Faror och skydd vid svetsning, 1995

1. Gassvetsning och gasskärning  2. Manuell bågsvetsning med belagda elektroder  3. Gasmetallbågssvetsning med trådelektroder (MIG- och MAG-svetsning)  4. Gasbågssvetsning med volframelektrod (TIG-svetsning)  5. Elektronmagnetiska fält vid svetsarbete.

Dessa finns i sin helhet under Teknisk info/Hälsa&säkerhet

Gratis (exp- och fraktkostnader tillkommer)