Motståndssvetsning, 1987

Denna handbok, som utarbetats av Svetskommissionens AG 43 Motståndssvetsning, beskriver de olika motståndssvetsmetoderna och tillhörande maskiner samt ger ett tekniskt underlag för att nå bästa resultat ur teknisk och ekonomisk synpunkt.

SIS art.nr: SV 38

550 kr