Robotisering av svetsning och besläktade förfaranden, 1996 (3 språk), IIW:s ordlista del XI

Denna den elfte delen av IIW:s ordlistor innehåller 108 termer för svetsning och besläktade förfaranden i relation med robotisering och robotsystem, på 3 språk (ej svenska) samt en del illustrationer.

SIS art.nr: SV 45

300 kr