Utformning av försörjningssystem för gas, utgåva 2, 2006

Handboken är heltäckande när det gäller arbete med installation av gasförsörjning. Den vänder sig till drift- och underhållspersonal, projektledare, kvalitetsansvariga, konstruktörer och installatörer av försörjningssystem för gas. I första hand ska handboken underlätta arbetet med framtagning av försörjningssystem för industrigaser. Den är dessutom till hjälp vid konstruktion och tillverkning av andra industriella rörledningssystem.

SIS art.nr: SV 39

980 kr