Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Vägledning och mallar

Ange antal för respektive bok du vill beställa. Får du ingen bekräftelse via e-post på din beställning scrolla ner och kontrollera att beställningen är rätt utförd.

* Priser exklusive moms och porto. Svetskommissionens medlemmar kan ladda ner mallarna och vägledningarna kostnadsfritt via Verktygslådan för svetsansvariga (lösenord)

Checklista för bedömning av svetsande underleverantör

Den som beställer svetsade komponenter av underleverantörer måste inse att man ansvarar för hela den produkt som man sätter på marknaden. De krav man ställer på en svetsande underleverantör bör vara minst de man ställer på sin egen svetsning. En noggrann bedömning av underlevernantören ska alltid genomföras. Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik, som bland annat behandlar de aktiviteter som ISO 3834 ställer krav för, har tagit fram denna checklista (Wordformulär) för att underlätta bedömningen.Antal: Minsta antal: 1 st 300 kr *

Frågor och svar - Kvalifikationskrav för svetsning

Svetskommissionens arbetsgrupp för standardisering av kvalifikationskrav för svetsning, AGS 445, behandlar tolkning av standarderna (gällande och kommande) för svetsarprövning och procedurkontroll (även i relation till myndighetskrav) som uppdateras halvårsvis.Antal: Minsta antal: 1 st 200 kr * (Uppdateras en gång per halvår. Priset avser aktuell utgåva)

Mall för protokoll - Svetsprocedurprovning (WPQR)

Wordformulär för protokoll från svetsprocedurprovning (WPQR) enligt EN ISO 15613 eller 15614

Formulären kan enkelt förses med figurer/bilder inklusive utställarens logotype (bildfiler). En del förval finns, övrigt skrivs in i klartext (formulärläge). Giltighetsområden anges manuellt. Mallarna är i huvudsak tillägnade företag som utfärdar ett begränsat antal intyg/protokoll.Antal: Minsta antal: 1 st 300 kr * per malldokument (fil)

Mall för protokoll - Syning av svetsar

Wordformulär för protokoll från syning av svetsar enligt EN ISO 17637:2011 (fd EN 473)

Formuläret kan enkelt förses med figurer/bilder inklusive utställarens logotype (bildfiler). En del förval finns, övrigt skrivs in i klartext (formulärläge). Mallarna är i huvudsak tillägnade företag som utfärdar ett begränsat antal intyg/protokoll.Antal: Minsta antal: 1 st 300 kr * per malldokument (fil)

Mall intyg EN 1418

Wordformulär för intyg EN 1418:1998 (upphävd, ersatt av EN ISO 14732)

Formulären kan enkelt förses med figurer/bilder inklusive utställarens logotype (bildfiler). En del förval finns, övrigt skrivs in i klartext (formulärläge). Giltighetsområden anges manuellt. Mallarna är i huvudsak tillägnade företag som utfärdar ett begränsat antal intyg/protokoll.Antal: 300 kr * per malldokument (fil)

Mall intyg EN 287-1

Wordformulär för intyg EN 287-1:2011 Svetsarprövning - Stål

Formulären kan enkelt förses med figurer/bilder inklusive utställarens logotype (bildfiler). En del förval finns, övrigt skrivs in i klartext (formulärläge). Giltighetsområden anges manuellt. Mallarna är i huvudsak tillägnade företag som utfärdar ett begränsat antal intyg/protokoll.Antal: 300 kr * per malldokument (fil)

Mall intyg EN ISO 14732

Wordformulär för intyg EN ISO 14732:2013 Svetsoperatörsprövning

Formulären kan enkelt förses med figurer/bilder inklusive utställarens logotype (bildfiler). En del förval finns, övrigt skrivs in i klartext (formulärläge). Giltighetsområden anges manuellt. Mallarna är i huvudsak tillägnade företag som utfärdar ett begränsat antal intyg/protokoll.Antal: Minsta antal: 1 st 300 kr * per malldokument (fil)

Mall intyg EN ISO 9606-1

Wordformulär för intyg EN ISO 9606-1:2017 Svetsarprövning - Stål

Formuläret kan enkelt förses med figurer/bilder inklusive utställarens logotype (bildfiler). En del förval finns, övrigt skrivs in i klartext (formulärläge). Giltighetsområden anges manuellt. Mallarna är i huvudsak tillägnade företag som utfärdar ett begränsat antal intyg/protokoll.Antal: 300 kr * per malldokument (fil)

Mall Svetsdatablad (WPS)

Wordformulär för Svetsdatablad (WPS) enligt EN ISO 15609

Formulären kan enkelt förses med figurer/bilder inklusive utställarens logotype (bildfiler). En del förval finns, övrigt skrivs in i klartext (formulärläge). Giltighetsområden anges manuellt. Mallarna är i huvudsak tillägnade företag som utfärdar ett begränsat antal intyg/protokoll.Antal: 300 kr * per malldokument (fil)

Riktlinje för anskaffning av svetsade produkter

Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik har tagit fram denna riktlinje som är till för att sprida till inköpare och beslutsfattare inom företaget som har lite eller ingen kunskap om svetsning, men ändå ansvarar för anskaffning av svetsade produkter.Antal: Minsta antal: 1 st 200 kr *

Vägledning för klassning av kärl och rör enligt AFS 1999:4

En steg för steg-instruktion för klassning av tryckbärande anordningar med arbetsflöde, bestämning av objektstyp, fluidgrupp, fluidfas, kategori, diagramnummer, kontrollkrav och översiktliga krav för svetsning och kontroll. För full information, läs alltid i AFS 1999:4 och respektive standard.Antal: 200 kr *

Vägledning för krav på svetsning i EN 1090-2

En sammanfattande översikt (1 sida) med krav på svetsarbeten i olika utförandeklasser (EXC) enligt SS-EN 1090-2 (stålkonstruktioner) samt SS-EN 1090-3 (aluminiumkonstruktioner) för metoder vid bågsvetsningAntal: 200 kr *

Vägledning för tillsyn vid svetsning

Det finns många frågeställningar kring tillsyn vid svetsning som t.ex. organisation av personal, befattningsbeskrivning, ansvar (och möjligt straffansvar), befogenheter, extern personal, nivå på teknisk kunskap, tillämpning i förhållande till produktstandarder etc. Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik, som bland annat behandlar de aktiviteter som ISO 3834 ställer krav för, har tagit fram denna vägledning.Antal: Minsta antal: 1 st 300 kr *

Vägledning för validering av svetsströmkällor

Denna vägledning beskriver tillämpningen av validering av strömkällor med beaktande av EN 1090, ISO 3834, EN ISO 17662 och EN 50504, och är framtagen av AG 48 Kvalitetsteknik och dess ad-hoc-grupp för validering av svetsutrustning. Vägledningen beskriver hur en svetsande verksamhet bör lägga upp denna aktivitet i sitt kvalitetssystem samt ett antal frivilliga tillägg och tips.Antal: 300 kr *

Vägledning ISO 15612 Standardsvetsprocedur

Kvalificeringen av en standardsvetsprocedur går i princip ut på att utnyttja någon annans provning (WPQR) för att verifiera sitt eget framtagna produktionsunderlag (WPS). För att utnyttja detta bör man vara insatt i förutsättningarna. Svetskommissionens arbetsgrupp AG 48 Kvalitetsteknik, som bland annat behandlar de aktiviteter som ISO 3834 ställer krav för, har tagit fram denna vägledning.Antal: 300 kr *

Beställningsuppgifter:

PDF

Senast ändrad av: Ingela Sterner

 


Bli medlem

Att vara medlem i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se