Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kontrollant VA-ledningar Kontroll av plaströrssvetsar


Den här kursen ska belysa för- och nackdelar med användning av PE-rör samt höja kunskapsnivån på hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten kan kontrolleras. Målet med den här kursen är att utbilda kontrollanter till att bedöma elektromuffsvetsar, sadelgrenar samt stumsvetsar av plaströr. Kursdeltagarna skall efter avslutad kurs ha en klart fördjupad insikt i vad som är en fulländad plastsvets.

Anmälan:

PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström
27 oktober 2020

 


Tid och plats:

9-11 november

Kurslokal

Stockholm Vatten (utbildningslokalen)

Bryggerivägen 10, Bromma

Kursavgift

Ordinarie: 16 000:-
Medlemmar: 18 500:-

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se