Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Att konstruera för svetsning

Målet med denna kurs är att ge personer som arbetar med svetsade konstruktioner en komplett bild av vad man måste ta hänsyn till när man konstruerar för svetsning. På så sätt får du kunskap i hur man med korrekt underlag gör en säkrare produkt med högre kvalitet och ökad lönsamhet.

Se aktuella kurstillfällen

Svetsbranschen i Sverige är en omfattande industri, och det finns sammanfogade konstruktioner överallt omkring oss: broar, bilar, fartyg, byggnader, hissar, flygplan, vindkraftverk, rörsystem, etcetera. Svetsning är en process där kvalitet måste styras från ritning till slutkontroll.

Det är kostsamt, avancerat och ibland omöjligt att i efterhand rätta till felaktigt utförda svetsar. Att göra fel kan innebära kostsamma projektförseningar och i värsta fall resultera i allvarliga olyckor och tillbud. Dessutom har ökade kvalitetskrav inneburit att kraven på teoretiska kunskaper ökar ytterligare.

Att arbeta med svetsade konstruktioner innebär att man kan materiallära, tolkning av ritningsunderlag, tillverkningsunderlag, och standarder för att kunna förbereda och sammanfoga olika material med någon av alla svetsmetoder som finns på marknaden.

En korrekt konstruerad produkt med rätt ritningsunderlag ger stora fördelar i produktionscykeln.

Kursinnehåll

  • Svetsmetoder, materialval och svetsbarhet
  • Konstruktionsdesign, hållfasthet och utmattningsbelastning
  • Svetsbeteckningar på ritningar enligt SS-EN 2553:2014
  • Kvalitetsnivåer, toleranser, acceptanskrav och provning
  • Ekonomi och beräkningar

Anmälningsvillkor

Klicka här för att läsa anmälningsvillkoren.

Kontaktperson

Om du har frågor om kursen, kontakta kursansvarige Nesrin Ari.

PDF

Senast ändrad av: Nesrin Ari

 


Målgrupp

Kursen vänder sig till de personer som behöver en bred och översiktlig kunskap om metoder, regelverk och standarder inom svetsområdet och angränsande områden.

  • Konstruktörer och beräkningsingenjörer
  • Personal inom produktion och produktutveckling.
  • Personal inom kvalitetskontroll

Kursavgift

Medlem: 4 500 kr
Icke-medlem: 5 800 kr

Priser är exkl. moms.

Anmälan är bindande.​

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se