Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Additiv tillverkning – seminarium 29 mars i Lund

Lasergruppen arrangerar den 29 mars 2017 en endagsseminarium i Lund under temat Additiv tillverkning – laser. Seminariet kommer att hållas dagen innan Lasergruppens årsmöte och Laserdag I.

Additiv tillverkning, också känt som 3D-printning, har gjort kraftfulla inbrytningar inom olika industriella branscher. Metoderna erbjuder en extrem integration av olika funktioner, samtidigt med en designfrihet att tillverka extremt komplexa geometrier. Men är dessa tekniker färdiga för högvolymproduktion i industrin inom den närmaste framtiden och med rimlig ekonomisk intjäningsförmåga?

Svaren på detta får man under ett endagarsseminarium som också behandlar följande avsnitt:

- Varför använda sig av additiv tillverkning?

- Grundläggande förståelse för lasertekniken

- Processbeskrivning av laserpåläggning eller LMD [Laser Metal Deposition]

- Processbeskrivning av 3D-printning eller SLM [Selective Laser Melting]

- Utrustningar och material

- Konstruktionstips för optimala lösningar

- Processövervakning och kvalitetskontroll

 

Med vänlig hälsning

Per Westerhult

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
15 augusti 2017

 


En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en arbetsgrupp inom Svetskommissionen.

Roadmap 2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Lasergruppen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 03