Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Anmälan Laserdag II 2023

12 oktober 2023 - Lasertech LSH AB i Karlskoga (Program Pdf, 127.1 kB.)

Sista anmälningsdag: 1 oktober 2023

För icke medlemmar skickas faktura i samband med anmälan.

OBS! Anmälan måste ske med personnummer och deltagare behöver ha legitimation för inpassering till området (pass för utländska medborgare)

OBS! Du ska få en automatisk bekräftelse via e-post. Om du inte får det kontakta Ingela Sterner.

En del av

Lasergruppen

Lasergruppen är en fristående branschgrupp med samarbete med Svetskommissionen.

Tid och plats:

12 oktober 2023, kl. 9-17

Lasertech LSH AB i Karlskoga

Avgift för icke medlem

1200kr/exkl. moms

Avgift Medlemsföretag

0 kr

Lasergruppen Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm, tel: 08-120 304 00, e-post: info@svets.se