Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Mathias Lundin

VD (CEO)

Svetsingenjör, IWE

Telefon: 08-120 304 01Mathias arbetsområden

 • Verksamhetsansvar för hela Svetskommissionen*
 • Ingår i examinationskommittén för IWE-utbildningen
 • Ordförande i examinationskommittén för IWS-utbildningen
 • Ansvarar för respektive representerar Svetskommissionen i div projekt
 • Driver utvecklingen av kompetenssäkring för branschen via validering av kompetens (ej ANB*)
 • Svarar för området hälsa och säkerhet, inklusive Svetsarätt.se
 • Svarar även för ekonomi och personalfrågor
 • Administrerar standardiseringsarbetets nationella (de tekniska grupperna AGS 440-451) och internationella kontakter

Mathias svarar för arbetsgrupperna

 • 32 Arbetshygien och arbetsplatsutformning
 • 48 Kvalitetsteknik
 • 52 FSW Processing

*ANB Sverige är ett från Svetskommissionen operativt fristående system med en egen verksamhetsledning

Ställ en fråga till Mathias:PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se