Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Välkommen till AG 41 - Svetsmetallurgi och funktionsstabilitet

Organisation

AG 41 är en fast arbetsgrupp under tekniska kommittén K4. Gruppen har på senare år haft två sammanträden per år kombinerat med miniseminarium.

Genom att logga in som medlem visas en menyn till vänster med tillgång till gruppens arbetsarea med protokoll, rapporter med mera.

Ordförande är Per Lindström, Linnéuniversitetet

Arbetsgruppens uppgifter

AG 41 ska behandla frågor som rör svetsning av olegerade och låglegerade stål ur materialteknisk synvinkel, med avseende på såväl grundmaterial som svetsgods.

I arbetet ingår att

  • Studera materialfrågor och provningsmetoder som har betydelse för förutsättningarna att svetsa materialen
  • Studera frågor rörande sprickbildning i samband med svetsning, svetsegenspänningar och spänningsutlösning, försprödning samt spröda och duktila brott, svetsförbandens metallografi etc. (Utmattning ska dock i princip behandlas av AG 46)
  • Studera yttre faktorers inverkan på svetsförbandets materialtekniska egenskaper
  • Följa den nationella och internationella utvecklingen inom området
  • Framföra förslag till Forskningrådet om viktiga forskningprojekt inom materialteknologin i avsikt att främja en utveckling mot säkrare och mer ekonomiska svetsförband.

AG 41 ska bevaka arbetet inom IIW:s kommissioner IX och X. Vidare ska arbetet inom IIW kommission I, II och XII bevakas i den utsträckning det gäller svetsgodsets egenskaper

 

Vill du veta mer om gruppens arbete kontakta gärna dess sekreterare Marie Allvar Kärrbrant.

PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se