Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

 • 2015-07-03

  Trevlig sommar!


  Under juli har vi begränsad bemanning på kansliet. Den 3:e augusti är flertalet tillbaka.
  Läs mer

 • Pictogram man robot 2015-07-02

  Råd om robotsäkerhet vid svetsning


  I går skedde en tragisk olycka på en bilfabrik i Tyskland. Under installationsarbete förolyckades en ung man, och dog senare av sina skador. Med anledning av det lägger vi ut den gamla vägledningen RÅD OM ROBOTSÄKERHET VID SVETSNING. Den har vi egentligen tagit bort från vår hemsida för översyn av referenser och regelverk, för den hade några år på nacken. Men det finns ändå bra information att tänka på i den.
  Läs mer

 • 2015-07-01

  Varningsskylten för gasflaskor måste bytas!


  Från och med den 1 juni 2015 träder en ändring av föreskrifterna om kemiska
  arbetsmiljörisker i kraft. Ändringen avser behållare och rörledningar på arbetsplatsen som nu ska märkas i enlighet med ett nytt världsomspännande märkningssystem.

  Läs mer

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin
23 augusti 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se