Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

21 december 2016

69th IIW Annual Assembly and International Conference

Varje år i juli samlas delegater från hela världen på International Institute of Weldings stora samling. Värdnation i år är Australien. Temat för konferensen i anslutning till samlingen är "From the concept of decommissioning: the total lifecycle of welded components".

Hela 700 delegater har samlats för att diskutera, besluta och rapportera om betydande svetsrelaterade frågor. Arbetsgrupper och kommissioner arbetar från morgon till kväll för att föra arbetet framåt och hela tiden förbättra förutsättningar för branschen och till likvärdig utbildning och kompetens över hela världen.

Sammanlagt 21 personer från Sverige deltar och representerar industri, högskolor och universitet. Delegaterna från Svetskommissionen kommer att rapportera i bland annat Svetsen framöver. Så länge kan du läsa mer på IIW:s hemsida.

Efter inledningsceremonin delade Svetskommissionens Mathias Lundin ut Walter Edströms medalj till professor Ulrich Dilthey.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
21 december 2016

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se