Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

14 mars 2017

Årets lösenord är utskickade

Vi har just skickat ut lösenordet för 2017 till dig som är kontaktperson, så ta en titt i din mejlkorg.

Tänk på att lösenordet gäller för hela företaget, så sprid det även till dina kollegor.

Om mejlet har kommit på avvägar, kontakta oss på info@svets.se

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
14 mars 2017

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se