Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

14 augusti 2019

Fullsatt studiebesök hos LKAB

Den 12–13 april 2018 anordnas den årliga konferensen Fogningsdagarna, denna gång i Kiruna på den världsberömda ishotellet. Temat för konferensen är svetsning i arktiska förhållanden, och inkluderar bland annat ett studiebesök till LKABs gruva.

Studiebesöket har visat sig vara oerhört populärt, och vi har redan nu fyllt samtliga 50 platser. Detta innebär att det inte längre går att anmäla sig till studiebesöket – men oroa dig inte, det finns många intressanta föredrag att höra!

Bland annat kommer vi att höra från:

  • Daniel Stemne, Senior Specialist inom svetsteknologi vid SSAB Oxelösund, pratar om ståltillverkning och forskning, med fokus på de allt fler tillämpningar som passar konstruktioner av höghållfasta stål, utvecklingen av nytt stål, samt stålens svetsbarhet.

  • Joakim Hedegård är forskningskoordinator och projektledare på Swerea KIMAB (och även kursansvarig för IWE/IWT på KTH). Joakim kommer prata om trender som gör vår svetsande industri smartare: digitalisering i vårt perspektiv, bättre processtyrningar, utprovning i testbäddar, virtuell svetsning, samt ge exempel på intressanta projekt och aktiviteter i området.

  • Johan Ingemansson är teknisk chef i norden för Lincoln Electric. Han kommer att prata om applikationer som används för att förvara och transportera ämnen med låga temperaturer, såsom LNG (liquefied natural gas, som i flytande form är -160°C kallt), och vilka krav som ställs på konstruktion, svetsning, och material.

  • Lennart Ericson har erfarenhet från spårsvetsning i både varmt och kallt – han har arbetat nära med både Malmbanan samt byggt spår åt LKAB i Kirunagruvan på 1365 meters djup. På Fogningsdagarna kommer han att prata om spårsvetsning i kalla förhållanden, fördjupa lite om termitsvetsning, samt berätta om vilka lagar, krav, och metoder som används vid spårsvetsning i varmt och kallt.

  • Kjell Johansson arbetar med att svetsa ihop framtidens gruvfordon. SIMS, Sustainable Intelligent Mining Systems, är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt som tar fram en hållbar och intelligent gruva. Atlas Copcos bidrag är batteridrivna gruvfordon: Lastmaskiner, gruvtruckar och borriggar som i dag går på diesel ska i framtiden bytas mot batteridrivna.

Utöver detta får vi specialbesök av Stefan Sydberg, som sitter i kommunstyrelsen i Kiruna. Stefan kommer att prata om Kiruna Kommuns arbete för att värna industrin i regionen och vilka möjligheter och utmaningar de har framför sig – samt hur kommunen ska arbeta för att rekrytera företag och investerare till Kiruna.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
14 augusti 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se