Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Låt inte lokala företag diktera villkoren för svetsutbildning

Varför ställer inte det lokala företaget krav på att eleven ska få en adekvat utbildning? Kan det bero på att företaget gör en bra affär genom att få Arbetsförmedlingen att betala för provläggningar?

Scenario:

Handläggare hos Arbetsförmedlingen (eller annan aktör) har en person som ska göras anställningsbar.

Det lokala företaget har krav från kund att kunna visa prövad personal (svetsarprövningar) för vissa moment i produktionen.

Arbetsförmedlingen frågar det lokala företaget vad som krävs för anställning. Företaget svarar att de anställer om personen har två svetsarprövningar (som då givetvis korrelerar med ovan nämnda moment i produktionen).

Arbetsförmedlingen kontaktar den lokala utbildaren och frågar hur stor insats det krävs för att personen ska klara dessa två praktiska prövningar och upphandlar snabbast möjliga väg till dessa svetsarprövningsintyg.

Arbetsförmedlingen har nu gjort personen anställningsbar.

Slut scenario

Varför ställer inte det lokala företaget krav på att eleven ska få en adekvat utbildning? Kan det bero på att företaget just har gjort en bra affär genom att få Arbetsförmedlingen att betala för provläggningar? För det är just det som hänt och fortfarande händer idag i Sverige. Scenariot visar på en bra affär för det lokala företaget. Men Arbetsförmedlingen har fått betala för att en person endast ska kunna utföra två arbetsmoment hos en specifik arbetsgivare, inte för en svetsutbildning, ens på miniminivå. Det är inte en god affär för vare sig individen eller myndigheten om företaget lägger ner eller drar ner på arbetskraft och personen måste söka ett nytt jobb – nya förutsättningar.

Det kommer alltid förekomma regionala och lokala skillnader i behovsbilden av arbetskraft. Svenska myndigheter och kommuner bör ändå upphandla utbildning med en likvärdig bred grund kompletterat med djupare kunskaper i någon eller några svetsmetoder. Där kan regionala och lokala krav komma in.

Varför ställer inte svenska svetsande företag generellt högre krav på utbildning av arbetskraft? Ska blivande svetsare bara lära sig det som det lokala företaget efterfrågar? Många företag vill bara anställa svetsare som redan har avlagt svetsarprövning, svetscertifikat, för moment som krävs i dess verksamhet. Ett svetsarprövningsintyg bevisar mycket riktigt att det inom ett företag finns kompetens för ett specifikt arbetsmoment men svetsarprövningsintyget tillhör företagets kvalitetssystem. Det är alltså företagen som är skyldiga att kunna uppvisa svetsarprövningsintyg beroende på kravställning från kunder och produktdirektiv.

Det är satt i system hos många företag att ”kräva” svetsarprövningsintyg för att anställa och på så sätt slippa betala kostnaden för intyget. Detta är problematiskt. Hur kan man snabbast lära sig att svetsa en metod i ett material under vissa specifika förutsättningar? Det kan nog gå relativt fort om man får öva praktiskt med handledare men blir man på så sätt en svetsare som är attraktiv i branschen? Absolut inte. Däremot har det lokala företaget sluppit betala prövningen för individen och kan nu visa att de har svetsarprövningsintyg för det specifika arbetsmomentet.

En myndighet som har börjat förstå detta ”system” är Arbetsförmedlingen. Centralt går instruktioner ut till regionala upphandlare att upphandla utbildning som ska resultera i ett utbildningsbevis (IW-diplom). Tyvärr är det svårt i vissa regioner att ”övertyga” företagen. När företagsrepresentanter sitter bakåtlutade med armarna i kors och säger, ”om ni kan fixa tre personer som har svetscert för MMA så anställer vi. Vi har inget behov av att någon ska kunna MIG/MAG eller TIG” är det nog svårt att säga emot, framför allt eftersom kunskaperna om svetsning ofta brister hos regionala upphandlare.

Det finns skräckexempel på företag som själva skräddarsyr Komvux-utbildningar som inte ens uppfyller Skolverkets krav. Det hjälper inte att enskilda lärare försöker stå emot när kommunen, som också har bristande kunskaper i svetsområdet, faller för företagens argument. Detta får inte hända!

Jämför med VVS-branschen. Där är det självklart med utbildning. För att bli en certifierad VVS-montör måste tre års utbildning med teori och praktik följas av en tid som lärling ute i branschen. Det tar ungefär fem år. (källa: vvsyrken.se). Jämför med andra branscher över huvud taget. Tänkt om det lokala bageriet säger till Arbetsförmedlingen ”vi anställer om personen kan baka bullar och en sorts matbröd.” Det skulle förmodligen aldrig hända eftersom konditorn också måste ha kunskaper om olika råvaror, hygien, näringskunskap och lagar och regler inom livsmedelsbranschen. Det är solklart. En läkare som vill bli kirurg studerar inte bara kirurgi. Individen studerar först till läkare och sedan fördjupas kunskaperna inom kirurgi. Ingen vill väl bli opererad av en kirurg som inte kan grundläggande livsuppehållande åtgärder.

Svetsning är en speciell process och kräver bra utbildning. Det borde vara solklart. Det borde vara solklart att lokala företag efterfrågar utbildad personal, inte prövad personal.

Här har vi alla ett ansvar. Det lokala företaget ska efterfråga utbildad personal, upphandlare ska se till att individer blir utbildade, utbildare ska se till att utbildningen håller måttet, där IW är en utmärkt måttstock eftersom den utbildningen motsvarar branschens minimikrav.

Många har inte hört talas om IW och tyvärr förekommer det att personer som själva inte har IW-diplom eller är godkända IW-utbildare, pratar illa om utbildningen. En gissning är att det beror på okunskap. Varför skulle man annars baktala en svetsutbildning som:

 • motsvarar minimikrav på vad en yrkessvetsare ska kunna
 • förbereder eleven att snabbt komma in i produktionen hos en arbetsgivare
 • består av både teori och praktiska övningar och som leds av lärare med specialistkunskaper (IWS)
 • utförs på en kvalitetssäkrad skola

Bakom varje IW-diplom ligger dessutom flera svetsarprövningar. Eleven har alltså under utbildningens gång avlagt flera svetsarprov där eleven lär sig egenkontroll, får vana och dessutom förstår vad som händer och varför. IW ger också möjligheter att studera på flera olika nivåer i de vanligaste svetsmetoderna så systemet är flexibelt och kan anpassa till både individuella och lokala krav med skillnaden att grundutbildningen är densamma oavsett val av metod och nivå.

I en tidigare artikel (Svetsen nr 2, 2022 ”IW ska vara minimikrav på svetsutbildningar”) ställs frågan om okunskapen kring IW kommer ur en missuppfattning om vad IW egentligen är. Skolverkets två utgångar för svetsinriktningen heter ”svetsare” och ”internationell svetsare”. De utgångarna borde snarare heta ”svetsare” och ”diplomerad svetsare” eller ”svetsare” och ”yrkessvetsare” för att missförstånd ska undvikas. Att vara diplomerad svetsare innebär att man gått en kvalitetssäkrad utbildning som motsvarar branschens minimikrav på svetsutbildning, IW. Du får titeln yrkessvetsare.

Bidra till att höja yrkets status. Kräv utbildning. Följ branschens rekommendationer.


 • Svetsarprövningsintyg - tidsbegränsat certifikat
  • Svetsarprövning är ett verktyg för ett svetsande företag att inom sitt kvalitetssystem kontinuerligt verifiera personalens handlag.
  • Svetsarprövningen omfattar ett arbetsmoment.
  • Svetsarprövning är skapat för att vara en del av ett företags kvalitetssystem.

 • IW-diplom - livslångt utbildningsbevis
  • Visar på utbildning med både praktiska övningar och teori som ger eleven de bästa förutsättningarna hos en framtida arbetsgivare. IW anses vara minimikrav för svetsutbildning av uppemot 50 länder runt om i världen.
Elisabeth Öhman​
PDF

Senast ändrad av: Jens Nyström

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se