Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Marie-Louise Enelöv, ny administratör.
02 september 2015

Marie-Louise är vår nya kursadministratör

Vi vill välkomna Marie-Louise Enerlöv som är ny kursadministratör efter Helena Hellström. 

Marie-Louise har redan under några veckor jobbat bredvid Helena och satt sig in i IIW- och EWF-utbildningarna. Det är alltså hon som i fortsättningen administrerar diplom, elevansökningar, skolgodkännanden och mycket annat runt utbildningarna.

Marie-Louise kommer dessutom att sköta administrationen i vår kursverksamhet.

Marie-Louise har lång erfarenhet av administration från ett flertal olika branscher som telekom, hotell och nu senast dryckesbranschen.

Välkommen Marie-Louise, hoppas att du ska trivas hos oss!

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
02 september 2015

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se