Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

21 maj 2019

Sammanhållen yrkesutbildning

Det svenska utbildningssystemet ska möjliggöra ett livslångt lärande och skapa förutsättningar för utbildning och bildning. Svetskommissionen är med och utvecklar detta på uppdrag av regeringen via Skolverket.

Svetskommissionen arbetar nära Skolverket och övriga branscher inom industrin för att säkerställa att elevernas kunskapsnivåer på yrkesutbildningar motsvarar det som efterfrågas av företagen. Hur bidrar Svetskommissionen till detta? Jo, genom att ha en ledamot i det nationella programrådet för industritekniska programmet.

Skolverket har nu fått i uppdrag av regeringen att ta fram en yrkesutbildning som blir en kortare, påbyggnadsbar väg till arbete för de som står långt ifrån arbetsmarknaden idag. Ett basblock på 700 gymnasiepoäng har nu föreslagits från industribranscherna och därutöver går eleven in på en kortare inriktning, t.ex. mot svetsning. Kurserna materiallära, tillverkningsunderlag, svets grund och kälsvets 1 och 2 för en metod ligger som förslag. Därefter är det lätt att bygga på metoder och nivåer om intresse och behov uppstår.

Vid frågor om detta kontakta Elisabeth Egerblom

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
21 maj 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se