Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

06 november 2018

SS-EN ISO 15614-1:2017

Ny utgåva av standarden för svetsprocedurkontroll SS-EN ISO 15614-1:2017 fastställdes i juli. Kvalificering av svetsprocedurer och styrning av tillverkningen med svetsdatablad är viktiga pusselbitar vid kvalitetssäkring för svetsning.

Skillnader jämfört med tidigare utgåva och kommentarer finns i Standardspalten i Svetsen nr 2 och 3/2017.

Den tydligaste skillnaden med nya utgåvan är att den delats in i två nivåer. Nivå 1 innehåller lägre krav och speglar amerikansk tillämpning, och nivå 2 speglar europeisk tillämpning och den tidigare utgåvan. Kvalificering enligt nivå 2 ska alltid täcka krav enligt nivå 1, och därmed är det också meningen att detta ska kvalificera för krav enligt ASME avseende svetsprocedurkontroll. 

Notera att utgåvan inte ännu är citerad i EU -kommissionens officiella tidskrift (OJEU) och heller inte refererad, om daterad, i produktstandarder harmoniserande med PED.

Nivå 2 har en rad smärre skilnader. Den mest intressanta är det sena tillägget av krav på kvalificering vid användandet av vågformstyrning. I korthet anges att när vågformstyrning använts vid provet ska typ av vågformsstyrning anges i WPQR:en, som sedan kvalificerar för svetsning med den typ av vågformstyrning och den tillverkare av strömkälla som användes vid provet.

Vågformsstyrningens påverkan på egenskaperna är föremål för diskussion och mer kunskap behövs. AGS 445 kommer att fortsätts diskutera frågan framöver.

Svetskommissionen har bett Swerea Kimab att, tillsammans med strömkälletillverkare och andra intressenter, studera dessa frågor med syfte att kunna föra ut vägledningar till svenska företag för att effektivt utnyttja moderna strömkällors fulla potential och samtidigt verifiera svetsegenskaperna.

Läs mer i Standardspalten i tidningen Svetsen.

Arbetsgruppen AGS 445 Kvalifikationskrav för svetsning följer och påverkar arbetet med standarderna för personal och procedurer för svetsning. Gruppen diskuterar även tolkning (frågor och svar) och vägledning för användandet, se Verktygslådan.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
06 november 2018

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se