Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

12 januari 2015

Svetsekonomi

En bok om svetsekonomi och produktivitet. Fokus ligger på svetskostnader och hur man kan sänka dem. Grundidén är att presentera ett antal allmänna verktyg och riktlinjer, tips och exempel, som kan tjäna som stöd för ett analys- och förändringsarbete.

Målet med boken är att vidga svetsingenjörens kunskaper inom området.

Den behandlar trender inom svetsområdet, nyckeltal för olika svetsmetoder, beräkning av svetskostnader, känslighetsberäkningar, investeringsberäkningar, samt rationaliseringspotential och förändringsarbete. Boken innehåller också praktiska exempel på lyckade processoptimeringar. Ett bra stöd i ert arbete med att arbeta med svetsekonomi och produktivitet.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
12 januari 2015

 


Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se