Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

21 maj 2019

Svetskommissionens VD Mathias Lundin tar emot internationell utmärkelse

Under International Institute of Welding, IIWs, årsmöte i Shanghai i juni 2017 fick Svetskommissionens VD Mathias Lundin ta emot Thomas Medal för insatser inom internationell standardisering inom svetsområdet.

International Institute of Welding, IIW, är en standardiseringsorganisation som framställer ISO-standarder. IIW har ett avtal med ISO, likt CENs "Vienna Agreement" för att fastställa ISO-standarder.

Thomas Medal

The Thomas Medal är instiftat 1997 av American Council of the IIW och delas ut "In recognition of significant contribution to international standardization".

Mottagaren av utmärkelsen förutsätts leverera en föreläsning under American Welding Societies Welding Show, detta år under Fabtec i Chicago i november 2017. Föreläsningen ska beskriva integrering av kunskap från internationella studier om svetsteknologi i internationell standardisering.

Mathias Lundin har varit verksam inom europeisk och internationell standardisering i nästan 20 år. Mathias har varit sekreterare för kommittéerna för standardisering av tillsatsmaterial för svetsning CEN/TC 121/SC 3 och ISO/TC 44/SC 3 under första halvan av 2000-talet. Han har sedan 2012 varit ordförande för IIW-WG-STAND som leder standardiseringsarbetet inom IIW. Han har sedan 1999 medverkat i standardiseringskommittéerna för svetsning och besläktade förfaranden ISO/TC 44 respektive CEN/TC 121 inklusive flertalet av deras subkommittéer och arbetsgrupper. Han har dessutom under denna tid lett det svenska bakgrundsarbetet för den internationella och europeiska svetsstandardiseringen.

Mathias skriver regelbundet Standardspalten i tidningen Svetsen för att hålla medlemmarna i Svetskommissionen och Svetstekniska Föreningen uppdaterade om händelser om standarder för svetsning och besläktade förfaranden.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
21 maj 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktyg

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se