Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

02 april 2019 2021

Svetslärarmötet 2015

Att uppdatera kompetensen hos våra svetslärare är viktigt. Viktigt för våra skolor och elever men kanske främst för Sverige som svetsande land. Genom Svetslärarmötet vill vi bidra till att höja statusen för våra svetslärare. Detta för att lärarna är en viktig del i att höja statusen på svetsaryrket och säkerställa tillgången på kompetent personal.

Huvudtema för dagarna är stålbyggnad. 

Vi kommer beröra SS-EN 1090-regelverket för stål ur både praktisk synvinkel och hur reglerna ser ut.
SBI Stålbyggnadsinstitutet kommer att ge sina infallsvinklar på ämnet.

Utöver det kommer vi informera om förändringarna för svetsarprövningintyg (i och med den nya standarden SS-EN ISO 9606-1 som är tänkt att ersätta SS-EN 287-1) och nya standarder för lödning.

Vi hinner också med  en genomgång av praktiskt arbetsmiljöarbete i en svetsverkstad – nog så viktigt i skolorna!

Inte att förglömma att det kommer information om den internationella utbildningen IW och om den nationella tävlingen i svetsning, Yrkes-SM.

På kvällen dag ett har vi gemensam middag.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
02 april 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se