Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

19 januari 2015

Tack alla deltagare för SLM2015

15-16 januari ägnades åt att inspirera Sveriges svetslärare. Vi kan inte nog poängtera deras vikt för att förse industrin med duktiga svetsare.

Vi vill även passa på att tacka alla föreläsare, utställare, företag som visade demon och inte minst samarbetspartners som medverkade till att göra SLM2015 så lyckat. Vi ses nästa år!

PDF

Senast ändrad av: Pia Borg
19 januari 2015

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se