Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

14 mars 2015

Välkommen till Fogningsdagarna!

Nu är inbjudan till Fogningsdagarna utskickat. Med i utskicket finns även inbjudan till årsmötet och verksamhetsberättelsen.

Svetskommissionens årsmöte hålls kl 9.00-09.30 torsdagen den 16 april i Sundsvall i anslutning till Fogningsdagarna. Efter årsmötet börjar vårt program med föreläsningar.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
22 maj 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se