Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

01 juli 2015

Varningsskylten för gasflaskor måste bytas!

Från och med den 1 juni 2015 träder en ändring av föreskrifterna om kemiska
arbetsmiljörisker i kraft. Ändringen avser behållare och rörledningar på arbetsplatsen som nu ska märkas i enlighet med ett nytt världsomspännande märkningssystem.

En följd av kravet att skyltar ska vara faropiktogram är att varningsskylten för gasflaskor måste bytas till den 1 juni 2015.

Gammal varningsskylt

Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts men dessa måste nu omedelbart bytas ut och ersättas med de nya skyltarna. De nya skyltarna har röd kant, vit botten och svart symbol. De bör dessutom ha tilläggstexten ”Gasbehållare – Förs i säkerhet vid brandfara”.

Anledningen till att detta ska genomföras omedelbart är att den tidigare använda svart/gula trekantiga skylten för just gasbehållare inte har funnits med i de äldre reglerna om märkning och då finns ingen övergångstid för den skylten.

Skyltar som varnar för kemiska risker ska enligt CLP (Förordning (EG) nr 1272/2008, sk. CLP-förordningen) utgöras av faropiktogram. Trekantiga gulsvarta varningsskyltar med samma symbol som faropiktogrammet får behållas till 1 juni 2019 om de finns i den äldre lydelsen av AFS 2008:13 om skyltar och signaler. (Se 20 a § och rådet till 20 a §, AFS 2014:43.)

Arbetsmiljöverket har möjlighet att ta ut en sanktionsavgift om
lägst 15 000 kronor och högst 150 000 kronor för de som inte har rätt skyltar.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
22 maj 2019

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se