Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

12 november 2015

Visa ert medlemskap på Elmia

Ni som ska ställa ut på Elmia Svets och Fogningsteknik är säkert i full gång med att planera ert mässdeltagande. Mässan är ett perfekt tillfälle att visa det engagemang ni har i branschen, som ni valt att visa genom att vara medlemmar i Svetskommissionen.

För att ni medlemmar ska kunna visa ert stöd för oss har vi tagit fram en devis att använda på pop-uper, affischer och annat tryckt material. (För att hämta ner logotypen, högerklicka och välj "Hämta länkad fil")

Har du några frågor om hur devisen är tänkt att användas, kontakta Sonja di Gleria.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria
13 november 2015

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här
Roadmap2015
Kursverksamheten
Teknisk info
Verktygslådan

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Box 5073
102 42 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Box 5073, 102 42 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se