Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Yrkes-SM och WorldSkills inställda

Coronaviruset sprids med allt större kraft och fart denna höst något, som får konsekvenser för oss alla. Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och IF Metall har därför gemensamt beslutat att ställa in de uttagningstävlingar som planerats, de som är mest aktuella är svets och CNC. Även WorldSkills i Shanghai flyttas ett år framåt i tiden.

Beslutet som är fattat är att WorldSkills Competition kommer flyttas ett år framåt i tiden. Det innebär att WorldSkills Shanghai kommer genomföras 2022 istället för 2021. Därefter kommer WorldSkills Competition genomföras jämna år, 2024 (Lyon), 2026, 2028 osv.

Vilka datum som gäller för genomförandet 2022 är ännu inte satta, men det kommer bli någon gång mellan september till november 2022.

Detta beslut innebär att datum som vi tidigare skickat ut, med koppling till WSC 2021 kommer revideras allt eftersom vi får mer information från WorldSkills International. Det gäller allt från lagträffar, datum för registreringar, med mera.

När det gäller tävlandes ålder så kommer tävlande för WSC 2022 att kunna vara 23 alternativt 26 år det år tävlingarna genomförs (Detta för att de tävlande som redan nu är uttagna och som skulle tävlat 2021, kommer kunna vara med 2022).

Yrkes-SM

PDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Medlemskapet i Svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se