Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Inför Fogningsdagarna 2023
30-31 mars

Vi har några olika förslag inför nästa års Fogningsdagar. Innan vi bestämmer upplägg och innehåll skulle vi vilja veta vad våra medlemmar tycker fungerar bäst. Vilket av nedan alternativ föredrar du? Kommentera gärna. Ditt svar är anonymt om du inte anger ditt namn.

Vi diskuterar tre principiella alternativ:

  1. Fogningsdagarna med seminarium och minimässa dag 1 och studiebesök dag 2 (som i Trollhättan 2019)
  2. Fogningsdagarna med seminariedag dag 1 (utan minimässa) och studiebesök dag 2 (som i Södertälje 2022)
  3. Fogningsdagarna med seminariedag och studiebesök, utan minimässa (som alt 1) + en separat svets- och svetsautomationsmässa* senare under våren 2023 på större ort, t ex Stockholm eller Göteborg.

*Likt den mässa som var i Eskilstuna 2021 med något större monterytor (5, 10 resp. 15 kvm), men betydligt mindre än Elmia Svets och Fogningsteknik.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Tack för hjälpen!

Senast ändrad av:

Åsa Malmqvist


Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se