Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Resultat Enkät 2023

Efter avslutade Fogningsdagar 2023 i Örnsköldsvik skickade vi ut en enkät till alla deltagarna. Vi fick totalt 28 svar. Här kan du ta del av resultatet. Skalan är 1-6 för medelvärdena.

I helhet får Fogningsningarna 2023 högt betyg: 5.2 vilket vi är mycket glada över. Även val av ort (Örnsköldsvik), möteslokalerna och maten får höga snittbetyg 5.3-5.4. Det man uppskattade mest med årets konferens var att få träffas och nätverka samt studiebesöken.

Det samlade intrycket av föreläsningsdelen är 4.9 för innehåll/mix och 4.8 för nivå. I kommentarerna framgick att det var intressanta och bra ämnen i tiden. Något föredrag i mixen skulle kunna ha varit av mer visionär och inspirerande karaktör tyckte någon. Det tar vi till oss till nästa år.

Till nästa år har vi även fått in önskemål om att ta upp hållbarhet/cirkuläritet, svetsmetallurgi, mekaniserad svetsning, standarder och elektrifieringen i programmet.

Minimässan var också uppskattad även om det gärna hade fått vara ännu fler utställare som några har kommenterat. Minimässan får som helhet betyget 4.0, mixen av utställare 4.1 och innehåll/utbud 3.9 och lokalen 4.5.

Studiebesöken på BAE Systems och OSTP fick mycket goda omdömen. "Magiska!" skriver någon och "full poäng", skriver en annan. Intressanta studiebesök helt klart, om något hade man önskat mera tid.

Tack så mycket till alla som tog sig tid att svara på enkäten. Vi tar till oss av svaren och gör vårt bästa för att skapa lika bra eller bättre medlemsdagar nästa år. Det är deltagarna i AG 11 som planerarar Fogningsdagarna och vi återkommer ganska snart med ett "save the date" för 2024.

/Åsa MalmqvistPDF

Senast ändrad av: Åsa Malmqvist

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se