Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Underhåll bas

Bristande underhåll står för stora kostnader inom produktionen. Projektet syftar till att skapa en modell för validering av baskunskaper för operatörer med utökat underhållsansvar.

Under 2017 pågår ett tredje delprojekt som heter Underhåll bas. Här hittar du information om de två första:

  1. Industriteknik bas
  2. Automation bas

Validering för att bestämma utbildningsbehov

Bristande underhåll är mycket kostsamt för svensk industri. Kompetens är avgörande för rätt underhåll och undvikande av onödiga och stora kostnader.

Valideringen av kompetens är ett viktigt verktyg för att kostnadseffektivt kunna tillämpa utbildningsinsatser.

Personalen som behöver baskompetens för underhåll är operatörer inom industrin med utökat underhållsansvar. Alltså personal som handhar utrustning för vilken underhållet är viktigt för funktion och prestanda.

Detta omfattar svetsare och svetsoperatörer.

Svetsande underhåll ett undantag

Projektet omfattar dock inte svetsande underhåll! Man ska inte förväxla underhåll av svetsutrustning med svetsande underhåll, t.ex. för processindustri, kraftindustri, anläggningar, stålkonstruktioner, vilket är ett helt separat område. Svetskommissionen strävar efter att svetsande underhåll ska utföras av svetsare, alltså utbildade och behöriga svetsare! Underhållspersonal med kort utbildning om svetsning ska inte utföra kvalificerad svetsning. Jämför att anlita en behörig elektriker.

Just nu sker verifiering av frågorna genom pilotvalideringar ute hos företagen. Det är glädjande att många företag är intresserade av validering för att effektivt kunna komplettera personalens kometens med rätt utbildningsinsatser.

Kontakt

Kontakta Mathias Lundin om du är intresserad av att medverka med dina operatörer. Valideringen är kostnadsfri under pilotomgången, och dessutom ingår en samtidig kostnadsfri validering mot Industriteknik bas om så önskas.

Läs mer

Info till referensföretag Underhåll bas från Svensk Industrivalidering Pdf, 468.3 kB.

Info om Industriteknik bas och Automation bas

Industriteknik bas och Svensk Industrivalidering

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se