Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kickstart - digitaliseringsstöd

Behöver din verksamhet öka sin digitalisering? Exempel på vad det kan innebära hittar du på kickstartdigi.se, under Digitaliceringscase.

Kickstart är ett nationellt koncept för att kicka igång industrins digitalisering genom stöd till företag för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Finansieras av Tillväxtverket.

Här hittar du en kort presentation av konceptet Kickstart Pdf, 1.3 MB..

 • Anmäl dig till workshops via www.kickstartdigi.se.
 • Om du som medlem vill anser att det finns flera företag på din ort/region som kan samlas kring detta, kontakta Mathias Lundin

Vi har identifierat ett stort behov av stöd till svetsande företag för att möjliggöra en nödvändig digitalisering av verksamheten.

Konceptet har Kickstart har genomförts för ett antal industriföretag med gott resultat. Nu sker därför en nationell uppskalning, Kickstart 1000+, med ett 18 månaders program (från augusti 2017) finansierat av Tillväxtverket, och som rullas ut av Teknikföretagen.

Områden att digitalisera

Områden att digitalisera för svetsande tillverkare kan vara:

 • Produktionsunderlag tillgänglighet
 • Synkronisering mellan produktionsunderlag, kvalificering, kundkrav, myndighetskrav ...
 • Produktionsstyrning
 • Sälj, marknadsföring, mötet med kunder
 • Interna processer i allmänhet
 • ...

Detta kan göras med:

 • Användning av konsulter
 • Marknadsdrivet/kommersiellt företagssamarbete
 • Expertstöd
 • Behov av process- och verksamhetsstöd (Digilyft, Produktionslyft, Robotdalen mfl)
 • Medverkan i industridrivna utvecklingsprojekt och testbäddar, t.ex. via Produktion2030, PIIA, Smarta Elektroniksystem etc
 • Stöd för kompetensutveckling

Kontakt

Medlemmar i Svetskommissionen som är intresserade eller har frågor kontakta gärna Mathias Lundin för mer information.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Kontakt Kickstart

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin, tel: 08-120 304 01.

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se