Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Kjellbergmedaljens mottagare

Kjellbergmedaljen i guld delas ut till personer som gjort stora insatser för svetsning och besläktade förfaranden inom forskning, konstruktion, produktion, kontroll eller utbildning. Pristagaren ska vara eller ha varit verksam i Sverige.

2019

Lars Johansson

Under sina nära 30 år på Svetskommissionen har Lars arbetat intensivt med att införa de internationella svetsutbildningarna i Sverige. Det har resulterat i att Sverige har bland det största antalet internationella diplom per invånare.

Lars har arbetat på bred front med att införa den internationella svetsarutbildningen, IW, i Sverige. Lars medverkade aktivt i Skolverkets nationella programråd, bland annat under utarbetandet av gymnasiereformen GY 2011.

Det är tack vare Lars arbete som Arbetsförmedlingen ställer IW-godkännande som ett krav på de skolor som vill bedriva arbetsmarknadsutbildning.

Lars har medverkat internationellt i utformningen av utbildningarna, etablerat utbildningarna i Sverige samt skapat och drivit kvalitetssäkring och administration för utbildning och diplom-utfärdande.

Lars insatser har starkt bidragit till att det fortfarande finns en svetsingenjörsutbildning i Sverige.

Alla internationella utbildningar ingår i ett kvalitetssystem, som Lars har lett arbetet med.

2012

Civilingenjör Lars Göran Eriksson för djärva, unika, avancerade svetsanläggningar till världens svetsande industri.

2010

Hedersdoktor Åke Hörnell. För hans svetshjälm med flytande kristaller i visiret och hans stora insatser till gagn för svetsarens arbetsmiljö.

2006

Professor Jack Samuelsson, för hans stora och betydelsefulla insatser för ökad hållfasthet och livslängd hos utmattningsbelastade svetsade konstruktioner.

2005

Bertil Pekkari. För mångåriga och stora insatser för svetsteknikens utveckling och spridning.

2001

Göran Bergdahl för stora insatser för utvecklingen av svetstekniken vid Arvikaverken.

1999

Professor Göran Alpsten och professor Jan-Olof Sperle. För stora insatser för förbättrad utmattningsdimensionering och för ökade kunskaper om utmattning av svetsade konstruktioner.

1995

Professor Tore Norén-Brandel. För stora insatser som forskare och utbildare inom material- och svetsteknologin.

1994

Ingenjör Bertil Hass. För stora insatser som kunskapsspridare och utvecklare av motståndssvetstekniken.

1992

Civilingenjör Klas Weman. För banbrytande insatser för förståelse och utveckling av process och utrustning för ljusbågsvetsning.

1944

Major Ernst Nilsson. För hans främjande av den svenska brobyggnadsteknikens utveckling och speciellt för hans insatser vid svetsteknikens införande vid stora brokonstruktioner.

1941

Civilingenjör Rudolf Gunnert. För insatser vid utvecklingen av djupsvetsmetoden.
Ingenjör Elis Helin. För insatser på det svetsmetallurgiska området.

Några av Svetskommissionens ledande personer tilldelades vid samma tillfälle minnesexemplar i silver:
Direktör Bror Andersson
Direktör Karl Boström
Direktör Walter Edström
Direktör S A Eskilsson
Dr Ragnar Liljeblad

PDF

Senast ändrad av: Mathias Lundin

 


Bli medlem

Medlemskapet i svetskommissionen säkrar dina möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Morbi in sem quis dui
2. Placera ornare
3. Cias consquat
4. Pellentuum ciscus

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se