Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

OAS - Omstart av Svetsare

Säkerställa kompentens och vidareutbilda nyanlända svetsare

Svetskommissionen har under 2022 tagit på sig ansvaret att hjälpa nyanlända att enklare bli en del av den svenska industrin och samhället. Projektet ”Utveckling och anpassning för nyanlända svetsare” fokuserar på att utveckla det befintliga kartläggnings- och valideringssystemet för att lämpa sig mer emot nyanländas behov. Förhoppningen med detta är att korta ner processen så att nyanlända fortare kan komma till rätt plats. Samtidigt vill vi att detta ska förenkla arbetet för våra svetslärare och utbildare genom att effektivare fastställa nyanländas svetskompetens. Utöver detta ska projektet även utveckla och anpassa läromedel för nyanlända. Förhoppningarna med detta är att utbildningsmaterialet bättre ska kunna utnyttjas för personer med begränsningar i det svenska språket. Samarbetspartner för projektet är Arbetsförmedlingen och målet är att vi tillsammans ska kunna fånga upp nyanlända med yrkeserfarenhet/yrkesidentitet som har kompetens eller fallenhet för yrket så tidigt som möjligt.

Har du arbetat med liknande omständigheter och har erfarenhet du tror kan vara till nytta för branschen är du mer än välkommen att kontakta projektgruppen hos Svetskommissionen.

 

PDF

Senast ändrad av: Johan Ankre

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se