Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Samsyn

Medlemmar i Svetskommissionen kan mycket. Ett medlemskap visar att ert företag verkar för en seriös bransch, kan och förstår kvalitet.

Samsyn

Därför arbetar vi med en uppförandekod - samsyn - för att förtydliga vad ett medlemskap i Svetskommissionen står för. Vår samsyn är riktlinjer som ni kan hänvisa till i kontakt med kunder och leverantörer.

Det är dags att visa att vi tar svetsning på allvar, och vi vill hjälpa er med verktyg att göra det. Hur arbetar då en medlem i Svetskommissionen?

Kvalitet

 • Vi strävar efter bästa kvalitet för ändamålet. Rätt kvalitet är det som bäst passar kundens behov.
 • Vi förstår vikten av förbyggande kvalitets­arbete. Det betyder att vi ser till att ha kunnigt folk – anställda eller konsulter. Vi arbetar efter kvalitetssystem så långt vi förmår (man kan ha kommit olika långt).

Omvärldsbevakning

 • Vi håller oss i framkant när det gäller tekniskt kunnande.
 • Vi följer med i revideringar och förändringar inom standarder.
 • Vi läser tidningen Svetsen, vi letar information externt, vi försöker arbeta i arbetgrupper.

Utbildning och kompetenssäkring

Hälsa och säkerhet

 • Vi tar hälsa och säkerhet på största allvar.
 • Vi informerar kunder och andra berörda om faror vid vald lösning.
 • Kontinuerlig utbildning, liksom hälsa och säkerhet (punktutsug, ventilation, glasögon, avspärrningar) är viktigt.

Förbättrar och informerar beställare

 • Vi informerar beställare, internt och externt, om möjliga för­bättringar.
 • Vi förstår det materialspecifika problemen runt svetsning och söker den bästa lösningen.
 • Vi hjälper beställare, medarbetare och leverantörer att hitta bästa tekniska och ekonomiska lösning.
 • Kommunikation är lika viktigt som själva kunnandet. Om vi ser en möjlighet till förbättring berättar vi det.

Jämställdhet

 • Vi arbetar aktivt för att nå en jämnare könsfördelning bland våra anställda.
 • Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

Vad tycker du?

För mer information om eller synpunkter på projektet, kontakta Mathias Lundin.

PDF

Senast ändrad av: Sonja di Gleria

 


Bli medlem

Ett medlemskap i Svetskommissionen säkrar era möjligheter till ökad lönsamhet.

1. Kostnadsfri rådgivning
2. Information om standarder
3. Fogningstekniskt nätverk
4. Tidningen Svetsen

Börja här

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se