Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Svets-SM

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang där hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar mäter sina krafter mot varandra.

Yrkes-SM är en tävling i yrkesskicklighet. Tävlingen anordnas för att öka intresset för olika yrken och höja statusen på svensk yrkesutbildning. Yrkes-SM bidrar samtidigt till en positiv utveckling av branscherna, kvaliteten höjs och tekniker vässas.

Hur kan jag följa finalen?

Svets-SM kommer att livesändas på www.svets.se/svetssm samt på Svetskommissionens youtubekanal och Facebooksida.

Tävlingstider:

22 februari
8.45-9.15 Information
9.15-10.00 Prova svetsmaskiner
10.00-12.00 Svetstävling
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 Svetstävling


23 februari
08.00-12.00 Svetstävling
12.00-13.00 Lunch
13.00-17.00 Svetstävling
(kväll: provtryckning av kärl)


24 februari
08.00-10.00 Svetstävling
10.00-12.00 Bedömning
12.00-13.00 Lunch
Ca 13.00 Resultat och prisutdelning

Hur sker uttagningarna?

Olika branscher arbetar på olika sätt men ofta kvalar man in genom lokala och regionala deltävlingar arrangerade av respektive branschorganisation eller yrkesnämnd. Som svetsare kvalar man in genom en uttagningstävling.

Läs mer och anmäl till uttagningstävlingarna

Hur sker Svets-SM - Finalen?

Svets-SM anordnas med sex finalister från uttagningstävlingarna. Svets-SM planeras oftast i samband med Yrkes-SM (WorldSkills Sweden), men ibland enskilt.

Läs mer om detaljerna kring Svets-SM

​När sker det?

Tävlingarna sker i två steg. Första steget är att anmäla sig till uttagningstävling på någon av de tre orterna. Inbjudan skickas ut i november och läggs därmed också ut på denna sida. Uttagningstävlingarna sker första kvartalet jämna år. Yrkes SM sker april/maj jämna år, EM under hösten udda år och VM jämna år. SM-mästaren ett år tävlar i VM två år därpå och i EM tre år därpå.

​Vem får tävla?

Ungdomar som går eller har gått en yrkesutbildning i ett representerat yrke, som är högst 22 år när VM äger rum (åldersgräns EM 25 år).

Hur många deltar?

Cirka 200 tjejer och killar tävlar i SM men flera tusen har genomgått kvaltävlingarna.

Vilka yrken tävlar man i?

På Yrkes-SM finns, förutom svetsare, yrken representerade från bygg, design, industri, it, service och tekniksektorn. Exempel på yrken är florister, bagare, industrielektriker och webbdesigners.

Vem bestämmer tävlingsmomenten?

Respektive branschorganisation/yrkesnämnd. För svetsning innebär det Svetskommissionen, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Ekbackeskolan i Osby, Svenska Elektrod och Lincoln Electric.

I varje yrke finns flera tävlingsmoment av varierande svårighetsgrad. Uppgifterna ska vara likvärdiga uppgifterna i det verkliga arbetslivet.). I inbjudan står vilka tävlingsuppgifter man ska behärska, men deltagarna får inte veta exakt vilka uppgifter ännu! 

Varför är det viktigt med svetstävlingar?

Det är viktigt för att attrahera unga till yrket. Yrkets attraktionskraft och mer unga till yrket är avgörande för svetsande tillverkning i Sverige, och därmed möjligheterna för en marknad för leverantörer av tjänster, förnödenheter, maskiner och material för svetsning.

Genomförandet av tävlingarna är helt beroende av gemensamma och frivilliga insatser. Svetskommissionen samordnar insatserna, men elevernas medverkan, lärarnas engagemang och sponsorernas stöd och medverkan är avgörande för förverkligandet av uttagningstävlingar och final i Svets-SM.

Lärare och elever är mycket entusiastiska inför tävlingarna. Många lärare vittnar om att kommun och skolledning blir mycket positivt inställda till svetsutbildningen när eleverna medverkar i uttagningstävlingar och SM. Det ger tillfälle att samköra med öppet hus inför t.ex. gymnasievalet, samt att få intresse och stöd av lokala medier.

Ta gärna tillfället att medverka på det sätt du kan för att stödja attraktionskraften och fler unga till yrket:

  • Anmäl dig till tävlingarna
  • Anmäl din elev till tävlingarna
  • Medverka som sponsor
  • Medverka som funktionär (expertstöd, lärare, domare, tävlingsledare)
  • Medverka i Svetsgruppen för yrkes-SM
  • Arrangera uttagningstävling eller Svets-SM
  • Utnyttja tillfället att promota din utbildning i lokala media
  • Stöd branschens ansträngning att öka attraktionskraften
PDF

Senast ändrad av: Marie Allvar Kärrbrant

 


Kontakt Yrkes-SM/VM

Om du vill veta mer om projektet, ta kontakt med Mathias Lundin.

Huvudsponsorer

Kontakta oss

Besöksadress:
Grev Turegatan 12A
Visa på kartan ›

Postadress:
Grev Turegatan 12 A
114 46 Stockholm

Telefon, växel:
08-120 304 00

E-post:
info@svets.se

Svetskommissionen  Grev Turegatan 12 A, 114 46 Stockholm  Tel: 08-120 304 00  E-post: info@svets.se